БЕНЗИДЍН

БЕНЗИДЍН, мн. няма, м. Хим. Органично съединение, което е важен полупродукт за получаване на азотни багрила. Директните багрила са в повечето случаи азосъединения. Получават се от бензидина и неговите производни. Н. Недев и др., ХБ, 13.

— Фр. benzidine или нем. Benzidin.

Списък на думите по буква