БЕНЗЍЛ

БЕНЗЍЛ, мн. няма, м. Хим. Химическо съединение, което представлява жълти кристали, неразтворими във вода, а само в органични разтворители, използувано за борба с вредни насекоми, при някои синтези и др.

— Фр. benzile.

Списък на думите по буква