БЕНЗИНОСТА̀НЦИЯ

БЕНЗИНОСТА̀НЦИЯ ж. Крайпътна станция за снабдяване на моторни превозни средства с течно гориво и други материали. След три дена [Евгени] заработи на бензиностанцията като помощник на един от най-старите съпрузи на стюардеси. В. Пламенов, ПА, 58

Списък на думите по буква