БЕНЗИНОУСТО̀ЙЧИВОСТ

БЕНЗИНОУСТО̀ЙЧИВОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Способност на някои химически съединения да не се разтварят в бензин. Целулозните лакове имат висока бензиноустойчивост.

Списък на думите по буква