БЀНЗО

БЀНЗО-. Първа съставна част на сложни думи със значсние: 1. Който се отнася до бензин, напр.: бензостанция, бензосклад, бензомер, бензопомпа.

2. Който е производен на бензола, напр.: бензофенон, бензофлавин, бензохидрол и др.

Списък на думите по буква