БЕНЗОА̀ТЕН

БЕНЗОА̀ТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Хим. Който се отнася до бензоат. Бензоатен разтвор.

Списък на думите по буква