БЕНЗОА̀ТИ

БЕНЗОА̀ТИ обикн. мн. Хим. Органични съединения, соли или естери на бензоената киселина.

Натриев бензоат. Хим. Сол на бензоената киселина, която се използува за консервиране на хранителни продукти, като антисептично средство и др.

Списък на думите по буква