БЕНЗО̀Е

БЕНЗО̀Е, мн. няма, ср. Спец. Вид смола, получавана от тропически дървета, която се използува в бояджийството, парфюмерията и др.

— От араб. през лат. benzoe.

Списък на думите по буква