БЕНЗО̀ЕН

БЕНЗО̀ЕН, -а, -о, мн. -и, прил. Който се отнася до бензое. Страната [Лаос] изнася малко кафе, .. , бензоена смола. ПЗ, 1981, кн. 10, 29.

Бензоена киселина. Хим. Безцветно кристално органично съединение, което се използува като антисептично и консервиращо средство.

Списък на думите по буква