БЕНЗОКОЛО̀НКА

БЕНЗОКОЛО̀НКА ж. Комбинирано устройство в бензиностанция, което се състои от помпа за наливане на беизин в моторното средство и уред за отмерване количеството на бензина и стойността му. Снабдителните станции за гориво и смазочни материали се разполагат в различни части на града на подходящи места, .. Броят на бензоколонките за зареждане на колите се определя въз основа на следната приблизителна периодичност. Т. Горанов и др., ПА, 311.

Списък на думите по буква