БЕНЗО̀ЛЕН

БЕНЗО̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Хим. Бензолов. Бензолен разтвор.

Бензолно ядро. Хим. Бензолово ядро.

Списък на думите по буква