БЕНЗО̀ЛОВ

БЕНЗО̀ЛОВ, -а, -о, мн. -и, прил. Хим. Който се отнася до бензол; бензолен. Бензолови въглеводороди.

Бензолово ядро. Хим. Основното ядро на ароматните въглеводороди, изградено от шест въглеродни атома; бензолно ядро.

Списък на думите по буква