БЀНКА

БЀНКА ж. Малко тъмно петно или пъпка по кожата на човека, образувани от натрупване на пигмент. Черните очички на Милка пламнаха, мургавото ѝ лице, с мъничка бенка на лявата буза, се оживи. Х. Русев, П3, 171. Високо русокосо момиченце с кафява бенка на бузата, .. запита:Селсъвета ли търсите? Л. Михайлова, Ж, 66.

— От тур. benek. Друга (простонар.) форма: б ѐ м к а.

Списък на думите по буква