БЀНТОВ

БЀНТОВ, -а, -о, мн. -и. Прил. от бент. Бентова стена.

Списък на думите по буква