БЀНТЧЕ

БЀНТЧЕ, мн. -та, ср. Умал. от бент; малък бент.

Списък на думите по буква