БЀНЧИЦА

БЀНЧИЦА ж. Умал. от бенка; малка бенка.

— Друга (простонар.) форма: бѐмчица.

Списък на думите по буква