БЕРБЀРКА

БЕРБЀРКА ж. Остар. Жена на бръснар.

Списък на думите по буква