БЕРБЀРНИЦА

БЕРБЀРНИЦА ж. Остар. Бръснарница. Там, .. , имало малка берберница. В нея един ден влиза и сяда пред огледалото Левски. Бръснарят още не бил го сапунисал и на вратата се показал с покашлюване един онбашия. П. Мирчев, К, 22. Старец на Янка думаше: / — "Не плачи, Янке, не тъжи, / .. / Ази рано ще да стана / и на берберница ще ида." Нар. пес., СбВСтТ, 1069.

Списък на думите по буква