БЕРБЀРНИЧКА

БЕРБЀРНИЧКА ж. Остар. Умал. от берберница; малка берберница, бръснарничка.

Списък на думите по буква