БЕРБЀРСТВО

БЕРБЀРСТВО, мн. няма, ср. Остар. Бръснарство; берберлък.

Списък на думите по буква