БЕРГАМО̀Т

БЕРГАМО̀Т1 м. 1. Многогодишно субтропично вечнозелено дърво, което дава плодове, подобни на малки портокали. Citrus bergamia.

2. Плодът на това дърво.

3. Само ед. Есенция, която се получава от корите на такъв плод и се използува в парфюмерията и сладкарството. Това е едновремешната цветна корица иа "Робинзон Крузо", .. , от която още се носи лек дъх на бергамот, същия, който имаха ония шарени шекери по панаирите. К. Константинов, ППГ, 12.

— От ит. bergamotto.

БЕРГАМО̀Т

БЕРГАМО̀Т2 м. Различни видове сочни круши.

— Перс. през тур. begarmudu 'княжеска круша' през ит. bergamoto, фр. bergamote или нем. Bergamot.

Списък на думите по буква