БЕРЕКЯ̀ТВЕРСИН

БЕРЕКЯ̀ТВЕРСИН частица. Простонар. Благодаря, благодарен съм. — Та за какво ни са на нас, българите, други свободи, когато ние и на тези, .. , казваме берекятверсин! К. Странджев, ЖБ, 30. Треба нещо да те подарам, за да речиш берикятверсин. СбНУ XI, 131.

— Араб. през тур. bereket versin 'слава богу'. — Друга форма: берекѐтверсин.

Списък на думите по буква