БЕРЗЍТИ

БЕРЗЍТИ мн. Истор. Славянско пле

ме, населявало през VIII в. Средна Македония, северно от Солун.

Списък на думите по буква