БЀРИБЀРИ

БЀРИ-БЀРИ неизм. Мед. Тежко заболяване в някои страни, като Япония, Китай и др., което се предизвиква от липса на витамин В1 поради еднообразно хранене с олющен ориз. Липсата на витамин В1 предизвиква заболяването бери-бери у човека, което се характеризира с разстройство на нервната, храносмилателната и сърдечно-съдовата система, П. Даскалов и др., ТК, 30.

— Инд. beri-beri.

Списък на думите по буква