БЕРКО̀ВЧАНИН

БЕРКО̀ВЧАНИН м. Човек, който е роден или живее в Берковица. В свободни от занятие дни правях на кон радостни излети с млада дружина берковчани. Ив. Вазов, ИСМ, 61.

Списък на думите по буква