БЕРКО̀ВЧАНКА

БЕРКО̀ВЧАНКА ж. Жена, която е родена или живее в Берковица.

Списък на думите по буква