БЕРКУ̀ВАНЕ

БЕРКУ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от беркувам и от беркувам се.

Списък на думите по буква