БЕРТОЛЀТОВ

БЕРТОЛЀТОВ, -а, -о, мн. -и, прил. Само в съчет.: Бертолетова сол. Хим. Безцветно кристално вещество със солен вкус, използувано в медицината, за получаване на експлозиви и др.; калиев хлорат. Работата в канала беше доста напреднала .. А пък освен няколко бомби и десетина кила бертолетова сол ние други взривни вещества (динамит и пр.) нямахме. П. Шатев, МПР, 96.

— От фр. собств.

Списък на думите по буква