БЕРХАНА̀

БЕРХАНА̀ ж. Диал. Голяма неугледна, неподдържана къща. Половината от къщите са стари гръцки берхани, с обширни прустове, разкапали чардаци. П. Росен, ВПШ, 130.

— Перс. през тур. berhane.

Списък на думите по буква