БЕСАРА̀БЕЦ

БЕСАРА̀БЕЦ, мн. -бци, м. Човек, който е роден или живее в Бесарабия (област в Украйна и Молдова). // Българин от населението, преселено в Бесарабия (в края на ХVIII и през ХIХ в.).

Списък на думите по буква