БЕСНЀЕНЕ

БЕСНЀЕНЕ ср. Отгл. същ. от беснея. Беснеенето на бурята продължава.

Списък на думите по буква