БЕСНОВА̀Т

БЕСНОВА̀Т, -а, -о, мн. -и, прил. Старин. Поет. 1. Който не разсъждава и не действа нормално, като че ли обладан от бесове, от нечисти сили. Но гдето магът бе раздавал / живот изкупен на света, / в безбожна нощ коварен дявол / засвири танца на смъртта! / Проклинащ, магът взе да тлее, / примамен в дяволски мъгли, / и бесноват, в зори с Психея, / той земно ложе подели. Т. Траянов, П. 109.

2. Като същ. Човек, който е обхванат от такова състояние. И не знаеше самин, дали това е изстъпление на пророк, или — безумие на грешник. Та сам се питаше, колчем видеше в себе си ведро късче небе: "Пророк ли съм, или — бесноват?" Н. Райнов, КЦ, 67. В потайна доба сам да ги изпрати / на трети ден игумен рано стана, — / че идат други — болни, бесновати — / да дирят помощ от свети Ивана! Ем. Попдимитров, СР, 148.

Списък на думите по буква