БЕСО̀ВИЩЕ

БЕСО̀ВИЩЕ, мн. -а, ср. Индив. Място, където се извършват нечестиви обреди. Турско теке, мръсно бесовище. Г. С. Раковски, ГП, 46.

Списък на думите по буква