БЀСТИЯ

БЀСТИЯ ж. Книж. Обикн. руг. Животно, звяр.

— Лат. bestia.

Списък на думите по буква