БЀСТСЕЛЪР

БЀСТСЕЛЪР, след числ. -а, м. Нов. Книга, която е много търсена в определен период и се продава в голям тираж. Този роман е един от бестселърите през този месец.На много бестселъри са чужди сериозната проблематика и художествените достойнства.

— Англ. best-seller, букв. 'най-добре продаван'.

Списък на думите по буква