БЕСУ̀ВАНЕ

БЕСУ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от бесувам и от бесувам се.

Списък на думите по буква