БЕТАТРО̀Н

БЕТАТРО̀Н м. Физ. Електромагнитен уред, апарат за ускоряване на движението на бета-частиците, който се използува във физиката, медицината, техниката и др.

— От гр.

Списък на думите по буква