БЀТАЧАСТЍЦИ

БЀТА-ЧАСТЍЦИ мн. Физ. Отделни електрони или позитрони в бета-лъчите. Положително натоварените частици [при радиоактивното лъчение] получиха названието алфа-частици, отрицателно натоварените — бета-частици. ВН, 1958, бр. 2098, 4. Индикаторите служат за откриване на радиоактивно заразяване с гама- и бета-частици и за определяне границите на заразения район. Н. Иванов и др., ГО, 175.

Списък на думите по буква