БЕТОНА̀ЖЕН

БЕТОНА̀ЖЕН, -жна, -жно, мн. -жни, прил. Който се отнася до бетонаж. Макар че бе декември, бетонарките тракаха отчетливо, ритмично размахваха стрели крановете, една след друга се сменяваха бетонажиите бригади. ВН, 1953, бр. 285, 2.

Списък на думите по буква