БЕТО̀НАРМЀ

БЕТО̀Н-АРМЀ, мн. няма, м. 1. Техн. Железобетон. Вие поставяте основите, един вид... Ако поставите бетон-арме, върху бетон-арме ще се гради по-нататък. Г. Караславов, Избр. съч. II, 97.

2.Прен. При игра на покер — най-силната комбинация на карти — два аса и два попа, които единият от играчите е получил в даден момент от играта.

Прен. За човек с много силни позиции, отлична подготовка за нещо и под.

— Фр. béton armé.

Списък на думите по буква