БЕТО̀НЕН

БЕТО̀НЕН, -а, -о, мн. -и и -нна, -нно, мн. -нни, прил. 1. Който е направен от бетон; бетонов. Колата се бе вмъкнала в нещо като гараж. Помещението бе студено и мрачно, с голи бетонени стени, потъмнели от постоянна влага. Б. Райнов, ДВ, 204. Тя за миг си представи как кипва искряща като слънце вода в дългия подземен канал, обкован в бетонна броня. Т. Монов, СН, 259. Ще строим завод, огромен завод, / със яки бетонни стени! Н. Вапцаров, Избр. ст, 1946, 47. Бетонна плоча. Бетонна писта. Бетонен разтвор. Бетонна смес.

2. Който е свързан с правене на бетон или изработване на изделия от бетон; бетонов. Бетонен завод. Бетонна база. Бетонен възел. Бетонно желязо. Бетонна стомана.

Списък на думите по буква