БЕТОНЍТ

БЕТОНЍТ м. Техн. Бетонен блок, изкуствено направен камък с различна големина и форма, който се използува в рудниците като материал за укрепване.

— Фр. bétonite.

Списък на думите по буква