БЕТОНОБЪРКА̀ЧЕН

БЕТОНОБЪРКА̀ЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни, прил. Който служи за бъркане на бетон. Бетонобъркачни машини.

Списък на думите по буква