БЕТО̀НОВ

БЕТО̀НОВ, -а, -о, мн. -и, прил. Бетонен. Бетонов завод. Бетонова стена. Бетонов канал. Бетонова стомана. Бетонов център.

Списък на думите по буква