БЕТОНОРАЗБИВА̀Ч

БЕТОНОРАЗБИВА̀Ч м. Техн. Уред за разбиване на бетонни настилки, стени и др.

Списък на думите по буква