БЕТОНОРАЗБИВА̀ЧЕН

БЕТОНОРАЗБИВА̀ЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни, прил. Който служи за разбиване на бетон. Бетоноразбивачна машина.

Списък на думите по буква