БЀЧВИЩА

БЀЧВИЩА мн. Диал. Бечви (в 1 знач.). Сите момчиня [носят] шалвари, моето (х)аро бечвища. Нар. пес., Ст. Младенов, БТР I, 143.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква