БЀШЕНСТВО

БЀШЕНСТВО, мн. няма, ср. Остар. Книж. Бяс, беснота. Като презря Саул Божиите заповеди, доде на него дух лукав и често падаше в бешенство. К. Михайловски, ССИ (превод), 53–54. Цяр за бешенство.

— Рус. бешенство.

Списък на думите по буква