БЕЮ̀ВАНЕ

БЕЮ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от беювам.

Списък на думите по буква