БИА̀НДРИЯ

БИА̀НДРИЯ ж. Книж. Двубрачие на жена; двумъжество.

— От лат. bis ’двоен’ + гр. Bνδήρ, ανδρ{ς ’мъж’.

Списък на думите по буква